Pop-Up Store #1

  • เลือกชมสินค้าจริง ลองสัมผัส และลองสะพายได้ที่หน้าบูธ
  • ออกบูธตามห้างฯ ติดแนวรถไฟฟ้า เพื่อสะดวกแก่การเดินทางและความสนุกในการช้อปปิ้ง
  • มีโปรโมชั่น ทั้งส่วนลดและของแถม ที่พิเศษยิ่งกว่าการช้อปปิ้งออนไลน์
  • รับชำระทั้งเงินสด โอนผ่านแอพฯ หรืออินเตอร์เน็ตแบงค์กิ้ง และรูดบัตรเครเครดิต

Photo Gallery

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *