Category Archives: Knowhow

How to Clean & Care for Your Leather Bags

แนะนำการดูแลรักษาและทำความสะอาดกระเป๋าหนังแท้เบื้องต้น กระเป๋าหนังแท้มีราคาสูงกว่ากระเป๋าหนังเทียม เพราะหนังแท้คงทนกว่าและสวยกว่าหนังเทียม (หนังแท้บางใบยิ่งใช้นาน ๆ ยิ่งสวยขึ้นด้วยนะขอบอก) แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ช้าก็เร็ว หนังแท้ก็สามารถถลอกหรือสี fade ลงได้ตามธรรมชาติเหมือนกันทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นงานเกรดใดใดหรือกระทั่งระดับแบรนด์เนมของแท้เองก็ตาม ดังนั้นผู้ที่ลงทุนซื้อกระเป๋าหนังแท้ก็ต้องรู้จักให้ความใส่ใจแก่เขาเป็นพิเศษด้วย โดยทั่วไปหนังแท้จะคงสัมผัสความนุ่มและสีที่สวยสดอยู่ยาวนานหลายปี (โดยเฉลี่ย 5 [...]