1. การชำระเงิน และแจ้งชำระเงิน สำหรับลูกค้าออนไลน์ที่สั่งซื้อทาง LINE

1.1. ชำระด้วยเงินสด โดยการโอนผ่านบัญชีธนาคาร

  • หลังจากลูกค้าสั่งซื้อสินค้ากับแอดมิน ลูกค้าจะได้รับบิลสรุปรายการสั่งซื้อ พร้อมรายละเอียดบัญชีธนาคารของเรา

1.2 ชำระผ่านบัตรเครดิต/เดบิต

  • หลังจากลูกค้าสั่งซื้อสินค้ากับแอดมิน ลูกค้าจะได้รับบิลสรุปรายการสั่งซื้อ พร้อมรายละเอียดสำหรับการชำระผ่านบัตรเครดิต

================================================================