เงื่อนไขและรายละเอียดการแลกเปลี่ยนสินค้าและการคืนเงิน

  1.ทางร้านมีนโยบายรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า พร้อมรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืน ในกรณีดังนี้
       1.1 ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ตรงรุ่น / สี / ขนาด ตามรายการที่สั่งซื้อ
       1.2 สินค้ามีตำหนิหนักในส่วนของหนังและอะไหล่ เช่น ซิป กระดุมแม่เหล็ก ซึ่งส่งผลต่อการใช้งาน หรือความสวยงามโดยรวมของสินค้า
   
  2. ทางร้านไม่รับคืนสินค้าที่ไม่ได้ซื้อในราคาเต็ม สินค้าลดราคา และสินค้าที่ร่วมโปรโมชั่น ยกเว้น สินค้าราคาเต็มที่จัดส่งฟรี จะเปลี่ยนสินค้าได้ แต่ร้านจะไม่ได้รับผิดชอบเรื่องค่าส่งสินค้าคืนให้
   
  3. สินค้าที่ส่งกลับมาต้องอยู่ในสภาพดังนี้
       3.1 สินค้ายังไม่ผ่านการใช้งาน และยังอยู่ในสภาพเดิมตามที่ทางร้านส่งไป
       3.2 สินค้าต้องส่งกลับมาพร้อมอุปกรณ์
       3.3 สินค้าส่งกลับมาในกล่องเดิมที่ร้านส่งไป
       3.4 สินค้าคืนต้องมาพร้อมใบส่งคืนสินค้าที่ผู้ซื้อกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้วมาด้วย
   
  4. ผู้ซื้อต้องแจ้งความประสงค์ขอเปลี่ยนสินค้า และส่งคืนสินค้าภายใน 3 วันทำการนับตั้งแต่ วันลงนามรับสินค้า
   
  5.กรุณาติดต่อทางร้านทาง Line : @kwanmaniescloset ก่อนส่งคืนสินค้าและแจ้งเลขรหัสพัสดุ (EMS Tracking number) ให้ทางร้านทราบหลังจัดส่งพัสดุ
   
  6. เมื่อทางร้านได้รับสินค้าคืนและตรวจสอบแล้ว จะดำเนินการเรื่องค่าใช้จ่ายและจัดส่งสินค้าใหม่ให้ภายใน 3 วันทำการ
   
  7. ทางร้านจะรับผิดชอบค่าส่งสินค้าคืน (EMS) โดยโอนคืนให้ผู้ซื้อสูงสุดไม่เกิน 80 บาทต่อพัสดุ ผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุมาในใบส่งคืนสินค้า (ทางร้านขอสงวนสิทธิโอนค่าส่งสินค้าคืนให้เฉพาะผู้ซื้อที่แนบใบส่งคืนสินค้าพร้อมกรอกข้อมูลครบถ้วนเท่านั้น)
   
  8. การเปลี่ยนสินค้า ลูกค้าจะได้รับใบใหม่ที่รุ่น สี และขนาดเดิมตามที่ผู้ซื้อทำราบการสั่งซื้อไว้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนค่าสินค้าเป็นเงินสดได้ (ยกเว้นในกรณีที่สินค้านั้น ๆ หมดสต๊อกแล้ว เราจึงจะพิจารณาให้เปลี่ยนเป็นสินค้าแบบอื่นในรุ่นเดียวกัน หรือราคาเท่ากัน โดยการตัดสินใจของทางร้านถือเป็นที่สิ้นสุด)